baharehchat : پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی!

در بهاره چت baharehchat مطلب پرورش بافت استخوان در چارچوب‌های ابریشمی! مشاهده می کنید

پژوهشگران پرتغالی سعی دارند با کمک یکی از ترکیبات موجود در ابریشم، به پرورش بافت استخوان کمک کنند.
ممنون بابت بازدید از سایت baharehchat