baharehchat : چرا باید برای هر قراردادی با جزییات «دادرسی فوری» آشنا بود!

در بهاره چت baharehchat مطلب چرا باید برای هر قراردادی با جزییات «دادرسی فوری» آشنا بود! مشاهده می کنید

دستور موقت امکانی است که در بیشتر موارد، ذی‌نفع یا وکیل وی تمایل دارند آن را به کار گیرند و دادگاه قانونا زمانی می‌تواند دستور موقت صادر کند که رسیدگی به آن امر فوریت داشته باشد؛ این‌گونه که هرگاه چند روز یا حتی چند ساعت تأخیر در رسیدگی، سبب ورود خسارت به یکی از اصحاب دعوا شود، می‌توان آن را از موارد دادرسی فوری به شمار آورد.
ممنون بابت بازدید از سایت baharehchat