baharehchat : از «افتتاح دانشگاه تهران» تا «خانه دار شدن 28 هزار خانه اولی»

در بهاره چت baharehchat مطلب از «افتتاح دانشگاه تهران» تا «خانه دار شدن 28 هزار خانه اولی» مشاهده می کنید
موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و چهارمین روز اسفند ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت baharehchat