baharehchat : کارکنان سازمان ملل هم دورکار شدند

در بهاره چت baharehchat مطلب کارکنان سازمان ملل هم دورکار شدند مشاهده می کنید
کارکنان سازمان ملل در راستای طرح مقابله با ویروس به مدت یکماه از طریق دورکاری، وظایف خود را انجام می‌دهند.
ممنون بابت بازدید از سایت baharehchat