baharehchat : ورود قوه قضائیه به پاداش میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی

در بهاره چت baharehchat مطلب ورود قوه قضائیه به پاداش میلیاردی اعضای هیئت مدیره بانک کشاورزی مشاهده می کنید
سخنگوی قوه قضائیه از ورود به ماجرای پرداخت پاداش میلیاردی به اعضای هیئت‌مدیره بانک کشاورزی خبر داد.
ممنون بابت بازدید از سایت baharehchat